ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558

วันที่: 08 กุมภาพันธ์ 2559  

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558  เวลา 09.00 น.
ณ  ห้องประชุมสุดหอม  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 3

 

      
      
    
คำสำคัญ:
จำนวนการเข้าอ่าน: 2186