ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558

วันที่: 14 พฤษภาคม 2558  

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
วันที่  14  พฤษภาคม  2558   เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมท่อแก้ว  สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3

 

      
      
  
คำสำคัญ:
จำนวนการเข้าอ่าน: 2162