ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558

วันที่: 23 มีนาคม 2558  

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2558
วันที่  12  มีนาคม  2558  เวลา  09.00
ณ  ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

 

      
      
      
     
คำสำคัญ:
จำนวนการเข้าอ่าน: 2162