ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558  

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2558
วันที่  12  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  13.00
ณ  ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

 

 

      
 
คำสำคัญ:
จำนวนการเข้าอ่าน: 2163