สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

วันที่: 21 พฤษภาคม 2567  
เผยแพร่
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567
คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 45