คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนประจำสภามหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนประจำสภามหาวิทยาลัย

วันที่: 17 พฤษภาคม 2567  
เผยแพร่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนประจำสภามหาวิทยาลัย
คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 36