สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่เวียน/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่เวียน/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

วันที่: 03 พฤษภาคม 2567  
เผยแพร่
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่เวียน/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 48