ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

วันที่: 01 พฤษภาคม 2567  
เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ปฏิทินการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

แบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   .PDF / .DOC

แบบตอบรับการเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมการกิจการมหาวิทยาลัย   .PDF / .DOC

คำสำคัญ: คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
จำนวนผู้อ่าน: 364