ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายสภามหาวิทยาลัย ปี 2568 - 2571

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายสภามหาวิทยาลัย ปี 2568 - 2571

วันที่: 23 เมษายน 2567  
เผยแพร่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายสภามหาวิทยาลัย ปี 2568 - 2571
คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 43