ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ขยายเวลาการรับสมัครและรับการเสนอชื่อเพิ่มเติม)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ขยายเวลาการรับสมัครและรับการเสนอชื่อเพิ่มเติม)

วันที่: 19 เมษายน 2567  
เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ขยายเวลาการรับสมัครและรับการเสนอชื่อเพิ่มเติม)

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 150