ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ปี 2566

ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ปี 2566

วันที่: 09 พฤศจิกายน 2566  
เผยแพร่
ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ปี 2566
คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 2168