สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

วันที่: 19 กันยายน 2566  
เผยแพร่
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566
คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 2188