สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

วันที่: 07 ธันวาคม 2565  
เผยแพร่
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน   2565
คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1744