สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

วันที่: 26 ตุลาคม 2565  
เผยแพร่
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  2565
คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1742