สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

วันที่: 30 กันยายน 2565  
เผยแพร่
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 23 กันยายน  2565
คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1772