สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

วันที่: 20 กันยายน 2565  
เผยแพร่ข่าวนี้
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน  2565
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 131