สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

วันที่: 20 กันยายน 2565  
เผยแพร่
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน  2565
คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1743