สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

วันที่: 23 สิงหาคม 2565  
เผยแพร่ข่าวนี้
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2565
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 176