สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

วันที่: 23 สิงหาคม 2565  
เผยแพร่
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2565
คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 2164