สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

วันที่: 26 กรกฎาคม 2565  
เผยแพร่
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1742