สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

วันที่: 23 มิถุนายน 2565  
เผยแพร่ข่าวนี้
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 301