สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

วันที่: 23 มิถุนายน 2565  
เผยแพร่
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1745