คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน)

วันที่: 20 มิถุนายน 2565  
เผยแพร่ข่าวนี้
คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง  ศรีนวลปาน)
คำสำคัญ: คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เข้าอ่านทั้งหมด: 274