คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน)

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน)

วันที่: 20 มิถุนายน 2565  
เผยแพร่
คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง  ศรีนวลปาน)
คำสำคัญ: คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
จำนวนผู้อ่าน: 1745