ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ปี 2567 ดร.วิเชียร มันแหล่
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ : 20 ก.พ. 2567
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งที่ปนึกษามหาวิทยาลัยด้านกิจการต่างประเทศ นายชะภิพร เกียรติคชาธาร
วันที่ : 16 ก.พ. 2567
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ปี 2567 - 2569
วันที่ : 16 ก.พ. 2567
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์
วันที่ : 13 ก.พ. 2567
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567
วันที่ : 24 ม.ค. 2567
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ : 23 ม.ค. 2567
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566
วันที่ : 20 ธ.ค. 2566
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ : 20 ธ.ค. 2566
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ : 18 ธ.ค. 2566
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ : 23 พ.ย. 2566
โดย :
แบบฟอร์มเสนอวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย ฉบับปรับปรุง ปี 2566
วันที่ : 15 พ.ย. 2566
โดย :
ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ปี 2566
วันที่ : 09 พ.ย. 2566
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566
วันที่ : 01 พ.ย. 2566
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี รศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ
วันที่ : 30 ต.ค. 2566
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ
วันที่ : 30 ต.ค. 2566
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน
วันที่ : 30 ต.ค. 2566
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
วันที่ : 03 ต.ค. 2566
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566
วันที่ : 19 ก.ย. 2566
โดย :

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10