ข่าว/ประชาสัมพันธ์
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566
วันที่ : 23 มี.ค. 2566
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ : 10 มี.ค. 2566
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ : 01 มี.ค. 2566
โดย :
ปฏิทินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับแก้ไข)
วันที่ : 24 ก.พ. 2566
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ : 20 ก.พ. 2566
โดย :
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ : 10 ก.พ. 2566
โดย :
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ : 10 ก.พ. 2566
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566
วันที่ : 01 ก.พ. 2566
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566
วันที่ : 31 ม.ค. 2566
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565
วันที่ : 21 ธ.ค. 2565
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
วันที่ : 07 ธ.ค. 2565
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565
วันที่ : 26 ต.ค. 2565
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565
วันที่ : 30 ก.ย. 2565
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565
วันที่ : 20 ก.ย. 2565
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565
วันที่ : 23 ส.ค. 2565
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
วันที่ : 26 ก.ค. 2565
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
วันที่ : 23 มิ.ย. 2565
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน)
วันที่ : 20 มิ.ย. 2565
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 23 พ.ค. 2565
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ : 20 พ.ค. 2565
โดย :

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9