ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566 (18 พ.ย.2565)

วันที่: 26 ธันวาคม 2565  

        ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566  ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และรุปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

         เวลา 10.00 น. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.วิชิต สุขทร)  ผอ.สำนักงานอธิการบดี  ผอ.กองกลาง  หัวหน้างานการเงิน และหัวหน้างานบัญชี  เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการปรับปรุงบัญชี  และเวลา 11.00 น. นักวิชาการพัสดุ (น.ส.วัชราภรณ์ ลิ่มพันธ์) ร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานเงินมัดจำประกันสัญญาต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
คำสำคัญ:
จำนวนการเข้าอ่าน: 47