หลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

หลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

วันที่: 23 มีนาคม 2564  
เผยแพร่
หลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1741