รู้จัก Gemini

รู้จัก Geminiรู้จัก-Gemini

Gemini เป็น Chatbot AI หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Conversational AI ที่พัฒนาโดย Google ด้วยระบบ Large Language Model (LLM) ที่ถูกฝึกฝนให้มีความรู้และความครอบคลุมอย่างกว้างขวาง จากข้อมูลมากมายจึงมีความสามารถในการสื่อสารและสร้างข้อความที่เหมือนกับการตอบสนองของมนุษย์ ในรูปแบบประโยคต่อประโยคและคำถามต่างๆ

By : วนิดา กิจบรรณ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 141 ครั้ง 2024-04-11 06:09:53

Comment แสดงความคิดเห็น