เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel : การตั้งค่า Font เริ่มต้นก่อนใช้งาน

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel : การตั้งค่า Font เริ่มต้นก่อนใช้งานเทคนิคง่ายๆ-กับการใช้-Excel---การตั้งค่า-Font-เริ่มต้นก่อนใช้งาน

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel : การตั้งค่า Font เริ่มต้นก่อนใช้งาน

   การตั้งค่า Font พื้นฐานก่อนใช้งาน โปรแกรม Microsof Excel เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการเข้าใช้งาน
โดยปกติเมื่อเราจะใช้งานโปรแกรม Microsof Excel ถ้าสังเกตที่ font บนคำสั่งด้านบน จะมี font เริ่มต้นการใช้งานมาให้เราอัตโนมัติ ซึ่งเป็น font ทั่วไป ที่โปรแกรมเลือกไว้ให้ซึ่งเราต้องมาเปลี่ยนทุกครั้งตอนที่เราพิมพ์ข้อมูลลงเซลล์ ทำให้เราต้องเสียเวลาเปลี่ยน font ทุกครั้งดังภาพตัวอย่างด้านล่างโดยเราสามารถตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งาน Font หลักที่เราใช้ได้โดย
    1. คลิก "หน้าแรก"
    2. คลิก "เพิ่มเติม"
    3. คลิก "ตัวเลือก"
    4. ในหัวข้อ"เมื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่" ให้เลือก Font ที่ต้องการ เช่น "TH Sarabun" New ขนาดฟอนต์ "16" ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง หลังจากนั้นคลิก "ตกลง" จะขึ้นหน้าต่างใหม่แจ้งให้เราปิดโปรแกรม Microsoft Excel และให้เปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง เพื่อเริ่มต้นโปรแกรมใหม่ Font ที่เราเลือกไว้จะเป็นค่าเริ่มต้นการใช้งานให้เราหลังจากเราปิดโปรแกรมและเปิดใช้งาน Microsoft Excel ใหม่ไม่ว่าจะคลิกที่ เซลล์ใดก็จะได้ Font ที่เราต้องการไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนอีก


By : วิจิตรา พรหมจรรย์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การศึกษา / การเรียนการสอน

ผู้เข้าชม 2072 ครั้ง 2024-01-29 09:16:35

Comment แสดงความคิดเห็น