VPC คืออะไร

คลาวด์คอมพิวติ้งVPC-คืออะไร

VPC คืออะไร

VPC (Virtual Private Cloud) เป็นเครือข่ายส่วนตัวเสมือนที่สร้างขึ้นบน Amazon Web Services (AWS) VPC ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมเครือข่ายของตนได้อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถกำหนดช่วงที่อยู่ IP ของตนเองและสร้างซับเน็ตได้

ประโยชน์ของการใช้ VPC

VPC มีประโยชน์มากมายสำหรับผู้ใช้ AWS ดังนี้

 • ความปลอดภัย: VPC ช่วยแยกทรัพยากร AWS ออกจากกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงทรัพยากรของตนได้
 • ความยืดหยุ่น: VPC ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับขนาดเครือข่ายของตนได้ตามความต้องการใช้งาน
 • ความพร้อมใช้งาน: VPC ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายของตนกับเครือข่ายองค์กรของตนได้อย่างปลอดภัย
 • ประสิทธิภาพ: VPC ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมเส้นทางการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของ VPC

VPC มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่:

 • CIDR block: CIDR block เป็นช่วงที่อยู่ IP ที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตของ VPC ผู้ใช้สามารถกำหนด CIDR block ของตนเองได้
 • Subnet: Subnet คือเครือข่ายย่อยของ VPC ผู้ใช้สามารถสร้าง subnet ได้ตามต้องการ
 • Gateway: Gateway เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย VPC กับเครือข่ายภายนอก

การใช้งาน VPC

VPC สามารถใช้งานได้หลากหลายวิธี การใช้งานทั่วไป ได้แก่:

 • การปรับใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์
 • การปรับใช้ฐานข้อมูล
 • การปรับใช้แอปพลิเคชัน
 • การทดสอบซอฟต์แวร์
 • การกู้คืนจากภัยพิบัติ

สรุป

VPC เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ AWS ที่ต้องการควบคุมสภาพแวดล้อมเครือข่ายของตนได้อย่างสมบูรณ์ VPC ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มความยืดหยุ่น ความปลอดภัย และความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันของตน

By : อรรถกร ทองคำชุม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 661 ครั้ง 2023-11-23 02:43:45

Comment แสดงความคิดเห็น