คำถามที่พบบ่อย สอบหรืออบรมประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2

exit examคำถามที่พบบ่อย-สอบหรืออบรมประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ-ตอนที่-2

คำถามที่พบบ่อย สอบหรืออบรมประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ตอนที่ 2

 - ทางสำนักวิทยฯ จัดอบรมให้กี่ครั้ง
คำตอบ: ทางสำนักวิทยฯ ดำเนินการอบรมให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์หลังสอบปลายภาคเรียน ทุกภาคเรียน โดย 1 ปีการศึกษามีการอบรมให้ 2 ครั้ง


- ไม่ต้องเข้าอบรมแต่จ่ายเงินแทนได้ไหมคะ

คำตอบ : ไม่ได้ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ครบตามจำนวนครั้งแล้วต้องเข้าอบรมเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การอบรมเท่านั้น

- สอบผ่านแล้วหรืออบรมผ่านแล้ว หนูจบเลยมั้ยคะ
คำตอบ : สอบผ่าน หรืออบรมผ่าน ทางสำนักวิทยฯ จะส่งผลการสอบและอบรมให้ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการต่อไป (ประมวลผลเกรด) กรณีของการดำเนินการเรื่องการจบการศึกษา ให้นักศึกษาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- สามารถจัดสอบออนไลน์ หรืออบรมออนไลน์ได้หรือไม่
คำตอบ : ในช่วงสถานการณ์ปกติ ทางสำนักวิทยฯ ดำเนินการจัดสอบในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจัดอบรมแบบ onsite ซึ่งนักศึกษาต้องเข้าอบรมตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ในวันเวลาที่กำหนด


- เข้าสอบโดยใส่ชุดลำลองได้ไหมคะ
คำตอบ ไม่ได้ ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบเช่นเดียวกับการสอบปลายภาคเรียนBy : วิจิตรา พรหมจรรย์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การศึกษา / การเรียนการสอน

ผู้เข้าชม 236 ครั้ง 2023-09-27 04:13:34

Comment แสดงความคิดเห็น