ประเภทพัสดุ ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๕๖๐

ประเภทพัสดุnopic

By : สิริกร อมรชาติ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชม 367 ครั้ง 2023-09-26 04:14:28

Comment แสดงความคิดเห็น