การแก้ไข ค่า Netwok ของ DOCKER

การแก้ไข ค่า Netwok ของ DOCKERnopic

การแก้ไข ค่า Netwok ของ DOCKER  

       1. ให้ท่านลองเช็ค ip ของ เครื่อง  server ที่ติดตั้ง docker อยู่ โดยใช้คำสั่ง 

 command :ip add  จากนั้นมองหา รายการที่แสดงคำว่า docker0 เพื่อเช็คค่า ip เดิม โดย default ส่วนใหญ่จะถูกกำหนดค่าไว้เป็น 172.17.1.0 ในภาพได้ทำการเปลี่ยนชุด ip แล้ว2. จากนั้นให้เช็คเวอร์ชัน ของ docker โดยใช้คำสั่ง command : docker -v  หากเป็นเวอร์ชันเก่าแนะนำให้ทำการอับเดตให้มากกว่า 18.xx ขึ้นไป

3. สร้างไฟล์ daemon.json ไว้ที่ /etc/docker/ โดยใช้คำสั่ง 

command : sudo nano /etc/docker/daemon.json

4. เพิ่มข้อความดังนี้

 


  "default-address-pools":

  [

    {"base":"xxx.xxx.xxx.xxx/16","size":24}

  ]

}


จากนั้นทำการบันทึกไฟล์

5. Restart docker ใช้คำสั่ง command : service docker restart

6. ลองเช็คค่าผลลัพธ์ โดยใช้คำสั่ง

docker network create foo docker network inspect foo | grep Subnet

ได้ผลลัพธ์ดังภาพ

By : ธัญญวีร์ รสมัย

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การเขียนโปรแกรม

ผู้เข้าชม 131 ครั้ง 2023-09-15 08:41:02

Comment แสดงความคิดเห็น