ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร E-DOC

NSTRU E-DOCnopic

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร E-DOC  เป็นระบบที่ทางสำนักวิทยาบริการได้ดำเนินการจัดหามาติดตั้งตามความต้องการของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยการใช้เทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างและจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบให้มีมาตรฐานเดียวกัน ร่วมถึงอำนวยความสะดวกในการบริหารงานด้านหนังสือราชการ ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และลดค่าใช้จ่ายในการสำเนาเอกสารต่างๆ ของสำนักงาน

  โดยมีจุดเด่นตรงที่

1. สามารถ ใช้งานได้กับทุกแฟลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น windows mac linux และ mobile 

2. รองรับการเปลี่ยนตำแหน่งงานโดย การผูกเอกสารต่างๆไว้กับตำแหน่งงาน ไม่ใช่ username

3. รองรับการแนบไฟล์เอกสารทุกประเภท

4. สามารถดำหนดเส้นทางเอกสารหลักไว้ เพื่อลดเวลาการทำงานที่ซ้ำๆ

5. รองรับการลงนามด้วยลายเซ็นต์อีเล็คทรอนิกส์ได้

By : ธัญญวีร์ รสมัย

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 631 ครั้ง 2023-09-15 07:58:35

Comment แสดงความคิดเห็น