AppTech คืออะไร

Appropriate Technologynopic

Appropriate Technology  โดยถ้าแปลตามความหมายแล้วน่าจะหมายถึง เทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือ appropriate technology คือแนวคิดในการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี “ที่เหมาะสม” ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของแต่ละสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ   

       ดังนั้นแฟลตฟอร์ม Appropriate Technology (App Tech นวัฒกรรมพร้อมใช้) จึงถูกสร้างขึ้นด้วยเหตุผลที่ที่จะนำเทคโนโลยีหรือนวัฒกรรมพร้อมใช้ที่ถูกคิดค้นด้วยอาจารย์และบุคลากรในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ มาเผยแพร่ให้กับประชาชนที่สนใจได้เข้ามาติดต่อและนำไปใช้งานแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งยังเป็นพื้นที่ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้ามาโพสต์โจทย์ปัญหาความต้องการไว้ในแฟลตฟอร์ม เพื่อให้นักวิจัยในพื้นที่เข้ามาช้วยแก้ไขปัญหาหรือความต้องการดังกล่าวให้กับประชาชนได้  โดยมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์นวัฒกรรมพร้อมใช้ พื้นที่รับและแสดงโจทย์/ความต้องการ ช่องทางการติดต่อกันผานระบบแชท และแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ

https://nstrubigdata.com/apptech/

By : ธัญญวีร์ รสมัย

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 188 ครั้ง 2023-09-15 03:46:10

Comment แสดงความคิดเห็น