กรณีจะไม่กำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

ค่าปรับในสัญญาหรือข้อตกลงnopic

By : สิริกร อมรชาติ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชม 379 ครั้ง 2023-05-29 08:16:30

Comment แสดงความคิดเห็น