1.สิทธิการลาพักผ่อนของข้าราชการ อาจารย์ต่างชาติ และบุคลากรแต่ละประเภทในมหาวิทยาลัย

1.สิทธิการลาพักผ่อนของข้าราชการ อาจารย์ต่างชาติ และบุคลากรแต่ละประเภทในมหาวิทยาลัยnopic

1.        1. ข้าราชการและลูกจ้างประจำลาพักผ่อนได้  10 วันต่อปี   สะสมได้ไม่เกิน  30 วันต่อปี

2.        2. พนักงานมหาวิทยาลัยลาพักผ่อนได้  10 วันต่อปี   สะสมได้ไม่เกิน  10 วันต่อปี

3.        3. พนักงานราชการลาพักผ่อนได้  10 วันต่อปี   สะสมได้ไม่เกิน  5 วันต่อปี

4.        4. พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาลาพักผ่อนได้  10 วันต่อปี สะสมได้ไม่เกิน  10 วันต่อปี

5.        5. ลูกจ้างชั่วคราวลาพักผ่อนได้  3 วันต่อปี   ไม่มีสิทธิ์สะสมได้ตามระเบียบราชการ

                 สิทธิ์การลาของอาจารย์ต่างประเทศตามสัญญาจ้าง

6.       - ลาพักผ่อนประจำปีได้  30 วันต่อปี  

7.       – ลากิจไม่เกิน 10 วันทำการ แต่จะใช้สิทธิ์นี้ใน 6 เดือนแรกของอายุสัญญาต่อปี  

8.        ลาป่วยไม่เกิน 15 วันทำการ ต่อปี   

By : อารมณ์ ศักดิ์ศรี

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 781 ครั้ง 2023-04-22 07:53:47

Comment แสดงความคิดเห็น