หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด

งานสารบรรณnopic

 หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ หนังสือสั่งการมี  3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ

ใช้กระดาษตราครุฑ

By : อารมณ์ ศักดิ์ศรี

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 1119 ครั้ง