คำสั่งจัดการฐานข้อมูล Maria DB ที่ผู้ดูแลระบบควรรู้

Maria DBคำสั่งจัดการฐานข้อมูล-Maria-DB-ที่ผู้ดูแลระบบควรรู้

โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้งาน Maria DB จะใช้เครื่องมือในการช่วยในการจัดการฐานข้อมูล รวมถึงใช้ในการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งเครื่องมือยอดนิยมคงหนีไม่พ้น PhpMyAdmin ที่มักจะติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องมือพัฒนาภาษา PHP ที่มีความผูกพันกับฐานข้อมูล MySQL และ Maria DB มานานแล้ว จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ดูแลระบบส่วนใหญ่มักมองข้ามคำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ในการสั่งให้ฐานข้อมูลทำงาน โดยหากวันนึงหากผู้ดูแลขาดเครื่องมือตัวช่วยเหล่านี้แล้ว ผู้ดูแลอาจไม่สามารถเข้าถึง จัดการ หรือสั่งการใดๆ กับฐานข้อมูลที่มีอยู่ได้เลย วันนี้เราจึงมาทำความรู้จักกับคำสั่งพื้นฐานที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล Maria DB ควรรู้จักกันครับ

การรันคำสั่งติดต่อกับฐานข้อมูล Maria DB

ผู้ดูแลระบบสามารถรันคำสั่งต่างๆ ในการติดต่อกับฐานข้อมูลได้ผ่าน Command Line ของระบบปฏิบัติการที่ทำการติดตั้งฐานข้อมูล Maria DB ไว้แล้วได้เลย หรือหากเป็นระบบปฏิบัติการ Windows ที่มีการติดตั้งชุดพัฒนา Xampp ก็สามารถคลิกปุ่ม Shell บน Control Panel เพื่อเรียกใช้งาน Command Line ได้เช่นกันซึ่งผู้ใช้งานสามารถยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล Maria DB ด้วยคำสั่ง mysql -u [username] -p โดยให้ใส่ชื่อผู้ใช้งานด้านหลัง -u ตัวอย่างเช่น

> mysql -u root -p

จากตัวอย่างคือการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานโดยใช้ชื่อผู้ใช้ คือ root หลังจากรันคำสั่งโปรแกรมจะสอบถามรหัสผ่าน ให้เราใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ลงไปแล้วกด Enter หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้องโปรแกรมจะนำเราเข้าสู่ส่วนรันคำสั่งของฐานข้อมูล Maria DB ดังรูป


คำสั่งที่ใช้งานบ่อย

STATUS
แสดงค่าสถานะของผู้ใช้และฐานข้อมูล


SHOW STATUS
แสดงการตั้งค่าของฐานข้อมูล


SHOW DATABASES
แสดงรายการฐานข้อมูลที่มีทั้งหมด


USE database_name
เลือกใช้งานฐานข้อมูลที่ระบุชื่อ

CREATE DATABASE new_database
สร้างฐานข้อมูลใหม่

DROP DATABASE database_name
ลบฐานข้อมูลที่ระบุชื่อ

คำสั่งสำหรับสำรองและกู้คืนข้อมูล

mysqldump -u root -p [dbname] > dbname_backup.sql
คำสั่งสำรองข้อมูลทั้งฐานข้อมูล

mysqldump -u root -p [dbname] tablename_one tablename_two > dbname_table_backup.sql
คำสั่งสำรองข้อมูลบางตาราง

mysql -u [username] -p [password] [dbname] < dbname_backupfile.sql
คำสั่งกู้คืนข้อมูล

By : สรรพโชค สิงหสุวรรณ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 3190 ครั้ง 2022-10-02 12:09:48

Comment แสดงความคิดเห็น