สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Cable) คืออะไร

สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Cable) คืออะไรสายไฟเบอร์ออฟติก--Fiber-Optic-Cable--คืออะไร

   สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Cable) หรือ สายใยแก้วนําแสง คือ สายสื่อนำสัญญาณที่ผลิตมาจากแก้ว หุ้มด้วยใยพิเศษเพื่อป้องกันการกระแทก ซึ่งส่งสัญญาณข้อมูลโดยมีอุปกรณ์ทำหน้าที่แปลงสัญญาณข้อมูลไฟฟ้าจากอุปกรณ์ต้นทางเป็นสัญญาณแสงจากนั้นส่งผ่านข้อมูลที่เป็นสัญญาณแสงนี้ไปตามสายไฟเบอร์ออฟติก เมื่อถึง อุปกรณ์ปลายทาง ก็จะทำการแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณข้อมูลไฟฟ้าอีกครั้ง สายไฟเบอร์ออฟติดถูกนำมาใช้ เพื่อส่งข้อมูลภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

ชนิดของ สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Cable)

   สายไฟเบอร์ออฟติก แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด โดยมีส่วนประกอบที่เหมือนกันคือ ท่อแก้วข้างนอก (cladding) และ ส่วนที่เป็นท่อแก้วด้านในทำหน้าที่ลำเลียงสัญญาณแสง (core) แต่ขนาดของ core จะแตกต่างกันซึ่งมีผลต่อการเดินทางของสัญญาณแสงเมื่อลำเลียงไป

   สายไฟเบอร์ออฟติก ชนิด Single mode มีเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนท่อแก้ว (core) ขนาดเล็กมากถึง 9 ไมครอน ทำให้แสงเดินทางค่อนข้างตรง ส่งผลให้ข้อมูลที่ส่งสามารถส่งได้เป็นจำนวนมาก รวดเร็วและไกลหลายสิบกิโลเมตร สายไฟเบอร์ออฟติดชนิดนี้ ถูกนิยมนำไปใช้เป็นโครงข่ายสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีหลักของระบบสื่อสาร ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค โดยความยาวคลื่นแสง จะอยู่ที่ 1300 นาโนเมตร (nm) หรือ 1500 นาโนเมตร (nm)

   สายไฟเบอร์ออฟติด ชนิด multimode นี้ มีเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนท่อแก้ว (core) อยู่ที่ 62.5 ไมครอน และด้วย ขนาด core ที่ใหญ่นี้ ทำให้แสงมีการเดินทางที่กระจัดกระจาย ทำให้เกิดการหักล้างของแสง โดยสายไฟเบอร์ออฟติกชนิดนี้ จะทำให้ส่งข้อมูลได้สั้นกว่า ซึ่งมีความยาวคลื่นที่ใช้ส่งข้อมูลอยู่ที่ 850 นาโนเมตร หรือ 1300 นาโนเมตร ซึ่งด้วยเหตุนี้ทำให้ สายแบบ multimode ถูกนำไปใช้ ส่งสัญญาณภายในอาคารที่ไม่ต้องมีการเดินสายในระยะทางที่ไกล

 

By : วัชรพงษ์ สงวนคำ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 18318 ครั้ง 2022-09-29 07:16:00

Comment แสดงความคิดเห็น