รวมคีย์ลัดบน Google sheets part2

รวมคีย์ลัดบน Google sheets part2รวมคีย์ลัดบน-Google-sheets-part2

การจัดรูปแบบเซลล์

 • Ctrl + B : ตัวหนา
 • Ctrl + U : ขีดเส้นใต้
 • Ctrl + I : ตัวเอียง
 • Alt + Shift + 5 : ขีดทับ
 • Ctrl + Shift + E : จัดอักษรกึ่งกลาง
 • Ctrl + Shift + L : จัดชิดซ้าย
 • Ctrl + Shift + R : จัดชิดขวา
 • Ctrl + K : แทรกลิงก์
 • Ctrl + Shift + ; : แทรกเวลา
 • Ctrl + ; : แทรกวันที่
 • Ctrl + Alt + Shift + ; : แทรกวันที่และเวลา
 • Ctrl + Shift + 1 : จัดรูปแบบทศนิยม
 • Ctrl + Shift + 2 : จัดรูปแบบเป็นเวลา
 • Ctrl + Shift + 3 : จัดรูปแบบเป็นวันที่
 • Ctrl + Shift + 4 : จัดรูปแบบเป็นสกุลเงิน
 • Ctrl + Shift + 5 : จัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์
 • Ctrl + Shift + 6 : จัดรูปแบบเป็นเลขชี้กำลัง
 • Ctrl + \ : ล้างการจัดรูปแบบ

การใช้สูตร

 • Ctrl + ~ : แสดงสูตรทั้งหมด
 • Ctrl + Shift + Enter : แทรกสูตรของอาร์เรย์
 • Ctrl + E : ยุบสูตรอาร์เรย์ที่ขยาย
 • Shift + F1 : แสดง/ซ่อนความช่วยเหลือเกี่ยวกับสูตร (เมื่อป้อนสูตร)
 • F1 : ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสูตรแบบเต็ม/ย่อ (เมื่อป้อนสูตร)
 • F4 : การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์/สัมพัทธ์ (เมื่อป้อนสูตร)
 • F9 : เปิดปิดการแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของสูตร (เมื่อป้อนสูตร)
 • Ctrl + Up / Ctrl + Down : ปรับขนาดแถบสูตร (เลื่อนขึ้นหรือลง)

By : ธัญญวีร์ รสมัย

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 86 ครั้ง 2022-09-27 10:03:55

Comment แสดงความคิดเห็น