รวมคีย์ลัดบน Google sheets part1

รวมคีย์ลัดบน Google sheets part1รวมคีย์ลัดบน-Google-sheets-part1

รวมคีย์ลัดบน Google sheets

การทำงานทั่วไป

 • Ctrl + Space : เลือกคอลัมน์
 • Shift + Space : เลือกแถว
 • Ctrl + a / Ctrl + Shift + Space : เลือกทั้งหมด
 • Ctrl + Z : ย้อนกลับการทำนั้น
 • Ctrl + y / Ctrl + Shift + Z / F4 : ย้อนกลับการย้อนกลับนั้น
 • Ctrl + F : ค้นหา
 • Ctrl + H : ค้นหาและแทนที่
 • Ctrl + Enter : เติมช่วง
 • Ctrl + D : เติมด้านล่าง
 • Ctrl + R : เติมทางขวา
 • Ctrl + S : บันทึก (ปกติแล้วระบบจะบันทึกให้อัตโนมัติ)
 • Ctrl + O : เปิดไฟล์
 • Ctrl + P : สั่งพิมพ์ไฟล์
 • Ctrl + C : คัดลอก
 • Ctrl + X : ตัด
 • Ctrl + V : วาง
 • Ctrl + Shift + V : วางเฉพาะค่าในตาราง
 • Ctrl + / : แสดงแป้นพิมพ์ลัดทั่วไป
 • Shift + F11 : แทรกแผ่นงานใหม่
 • Ctrl + Shift + F : ลดขนาดแผงควบคุม
 • Ctrl + Shift + K : เปิดหรือปิดเครื่องมือป้อนข้อมูล
 • Ctrl + Alt + Shift + K : เลือกเครื่องมือป้อนข้อมูล
 • Alt + / :  ค้นหาเมนู

By : ธัญญวีร์ รสมัย

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 790 ครั้ง 2022-09-27 10:02:31

Comment แสดงความคิดเห็น