ประโยชน์ของงานสารบรรณ มีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของงานสารบรรณ มีอะไรบ้างnopic

  1. ทำให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นระบบ มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการอ้างอิงและค้นหา

  2. ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วความต่อเนื่องในการทำงาน

 

By : อารมณ์ ศักดิ์ศรี

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 162 ครั้ง 2022-04-11 11:57:34