ตั้งเวลา Ubuntu server 20.04

Timenopic

1.คำสั่งเริ่มการตั้งค่ากำหนดเวลาประเทศไทย

sudo dpkg-reconfigure tzdata

2.เลือก Geographic area เป็น Asia จากนั้นกด Enter 

3.เลือก Time zone เวลาไทยเลือก Bangkok กด OK หรือ Enter 

4.ตรวจสอบโดยใช้คำสั่ง

date

By : วัชรพงษ์ สงวนคำ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 4731 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น