การเข้าร่วม Teams

Microsoft Teamsnopic

การเข้าร่วม Teams

ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมทีมได้ 3 ช่องทาง คือ

1. Leader ของทีมเชิญให้เข้ากลุ่ม ท่านจะอยู่ในกลุ่มโดยอัตโนมัติ

2. กลุ่มที่สร้างแบบสาธารณะ ท่านสามารถคลิกเพื่อเข้าร่วมทีมได้โดยอัตโนมัติ

3. ได้รับรหัสสำหรับการเข้าร่วมกลุ่มเมื่อผู้ใช้งานได้รับรหัสแล้วให้ผู้ใช้งานไปที่ เข้าร่วมหรือ สร้างทีม จากนั้นจะพบหน้าต่างการเข้าร่วมกลุ่ม

การสร้างรหัสสำหรับเข้าร่วม Teams


By : สุภาพร อ่อนนวน

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 191 ครั้ง