เรียนรู้คำสั่ง Sql ไปด้วยกัน : คำสั่ง insert from table (การเพิ่มข้อมูลจากตารางหนึ่ง จากอีกตารางหนึ่ง)

เรียนรู้คำสั่ง Sql ไปด้วยกัน : คำสั่ง insert from table (การเพิ่มข้อมูลจากตารางหนึ่ง จากอีกตารางหนึ่ง)nopic

เรียนรู้คำสั่ง Sql ไปด้วยกัน : คำสั่ง  insert from table (การเพิ่มข้อมูลจากตารางหนึ่ง ไปอีกตารางหนึ่ง)

   คือการใช้คำสั่ง INSERT INTO SELECT เป็นการใช้คำสั่งในการ copy ข้อมูลจากตารางหนึ่งไปลงอีกตารางหนึ่ง ซึ่งชนิดของข้อมูลตารางต้นทางและตารางปลายทางต้องตรงกัน เช่น ต้องการ copy ข้อมูลบุคลากรตาราง mn_person ไป backup ข้อมูลอีกตารางชื่อ bk_mn_person สามารถใช้คำสั่งได้ดังนี้

    INSERT INTO bk_mn_person (person_id, person_name, birth_date)
    SELECT person_id, person_name, birth_date FROM mn_personBy : วิจิตรา พรหมจรรย์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 1174 ครั้ง 2021-10-03 09:24:06

Comment แสดงความคิดเห็น