การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ และ ปัญญาประดิษฐ์ (Ai) มา Adapt เข้ากับระบบมหาวิทยาลัย

การใช้งาน Artificial Intelligenceการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ-และ-ปัญญาประดิษฐ์--Ai--มา-Adapt-เข้ากับระบบมหาวิทยาลัย

-

By : คุณากร วงษ์รวยดี

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : สารสนเทศ / การสืบค้นข้อมูล

ผู้เข้าชม 408 ครั้ง 2021-10-06 01:04:53