เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel : การแยกข้อความเป็นคอลัมน์

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel : การแยกข้อความเป็นคอลัมน์เทคนิคง่ายๆ-กับการใช้-Excel---การแยกข้อความเป็นคอลัมน์

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel : การแยกข้อความเป็นคอลัมน์

   ในกรณีที่เรามีข้อมูล หรือได้ข้อมูลจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง ซึ่งการได้ข้อมูลตรงตามรูปแบบตามที่เราต้องการนั้นยากมาก ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วมีความจำเป็นที่ต้องมาจัดการใหม่ ให้สอดคล้องกับรายงานที่เราต้องการ ยกตัวอย่าง การได้ข้อมูลรายชื่อบุคลากรมากจากแบบฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลชื่อ สกุลอาจจะมาในคอลัมน์เดียวกัน ดังตัวอย่างด้านล่าง ซึ่งต้องการแยกชื่อกับสกุลให้อยู่คนละคอลัมน์กัน ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ ตามภาพดังนี้


By : วิจิตรา พรหมจรรย์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การศึกษา / การเรียนการสอน

ผู้เข้าชม 355 ครั้ง 2021-09-28 11:09:15