วิธีการติดตั้ง apache บน Ubuntu 18.04 ตอนที่ 2

วิธีการติดตั้ง apache บน Ubuntu 18.04 ตอนที่ 1วิธีการติดตั้ง-apache-บน-Ubuntu-18-04---ตอนที่-2

Step 9: สร้างไฟล์ Virtual Host Config แล้วบันทึกไว้ที่ /etc/apache2/sites-available/test.conf

Step 10: Enable site หรือทำให้ไซต์ใช้งานได้โดยระบุไฟล์ Virtual Host Config

sudo a2ensite suparerk.conf

Step 11: Disable site หรือยกเลิกไซต์ที่สร้างจาก Virtual Host Config ที่เป็นค่าดีฟอลต์

sudo a2dissite 000-default.conf

Step 12: ทดสอบไฟล์คอนฟิกว่ามีปัญหาหรือไม่ หากได้รับคำตอบว่า Syntax OK แสดงว่าไฟล์คอนฟิกที่ทำมาในขั้นตอนที่ 9 ใช้งานได้

sudo apache2ctl configtest

Step 13: รีสตาร์ต Apache เพื่อให้เริ่มใช้งานคอนฟิกใหม่

sudo systemctl restart apache2
Step 14: ทดลองเปิดเว็บด้วย URL ดังนี้ http://test   ก็จะเห็นข้อความตามที่เราตั้งไว้


By : ธัญญวีร์ รสมัย

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 562 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น