การพิมพ์หนังสือราชการ

3. การทำหนังสือราชการ มีหลักให้คิด มีคุณค่า น่าอ่าน อย่างไรnopic

1. มีความถูกต้อง ตัวสะกด การันต์ วรรคตอน ไวยากรณ์ ถูกความนิยม

2. ได้สาระสมบูรณ์ทุกใจความ ชัดเจน กะทัดรัด ไม่วกวน

3. การจัดลำดับความแต่ละวรรคตอนของหนังสือแต่เรื่อง

4. เนื้อความทั้งหมด กลมกลืน สัมพันธ์กัน ตรงประเด็นเน้นจุดที่ต้องการ

By : อารมณ์ ศักดิ์ศรี

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 181 ครั้ง