หนังสือราชการ

2 หลักการรับ – ส่ง หนังสือราชการ ถ้าจะดีควรดำเนินการอย่างไรnopic

1. การออกแบบการรับส่ง ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน ของหน่วยงาน หรือสถานศึกษา

2. การจัดระบบ E-mail E-office E-filling สนับสนุนการดำเนินงานในหน่วยงาน เพราะรวดเร็ว

3. รับ – ส่ง ตามระบบที่ออกแบบไว้ของหน่วยงาน

4. ประเมินผลการทำงาน เป็นระยะเพื่อพัฒนาระบบงานและพัฒนาตนเอง

By : อารมณ์ ศักดิ์ศรี

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 162 ครั้ง