รู้จัก 8 แอพฯ Video Conference ช่วยการเรียน-ประชุม

รู้จัก 8 แอพฯ Video Conference ช่วยการเรียน-ประชุมรู้จัก-8-แอพฯ-Video-Conference-ช่วยการเรียน-ประชุม

ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างหลายภาคส่วนทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจได้มีการปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะและการอยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันก็มีผู้ให้บริการหลายรายพัฒนาแอพพลิเคชั่น Video Conference เพื่อสร้างความสะดวกสบายและรองรับการเรียนและการทำงานผ่านทางออนไลน์ซึ่งนับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วงวิกฤตการระบาดของ COVID-19 ในวันนี้สภาดิจิทัลฯ จึงได้รวบรวมแอพพลิเคชั่นVideo Conferenceที่สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรีมาให้กับทุกคน จะมีแอพพลิเคชั่นใดบ้างมาดูกันเลย


By : สุภัทร มหากิตติคุณ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 790 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น