Google Meet สำหรับนักเรียน

Google Meet สำหรับนักเรียนGoogle-Meet-สำหรับนักเรียน

วิธีใช้ Google Meet สำหรับนักเรียน

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพเหมือกันทุกประการ แต่นักเรียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องได้ลิงค์เชิญ หรืออาจได้รหัสการเข้าร่วมประชุม อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้


By : สุภัทร มหากิตติคุณ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 641 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น