เริ่มต้นกับ NSTRU MOOC

NSTRU MOOC (Massive Open Online Courses)เริ่มต้นกับ-NSTRU-MOOC-

MOOC (Massive Open Online Course) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสามารถเรียนรู้ได้จำนวนมาก ๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การดูวีดิโอ การอ่าน Text / Infographic ต่าง ๆ การทำ Quiz การทำแบบทดสอบ และการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Discussion ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเชื่อมโยง Course Online เข้ากับเครื่องมือในด้านเทคโนโลยีการศึกษาต่าง ๆ ได้

การพัฒนาระบบเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC) นั้นสามารถพัฒนาได้หลากหลายแนวทาง ทั้งการพัฒนาระบบด้วยตัวเองทั้งหมด , การใช้ซอฟแวร์สำเร็จรูปที่มีค่าใช้จ่าย และ อีกแนวทางก็คือการเลือกใช้ Open source ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้ ซึ่งทางคณะทำงานจึงได้เลือกแนวทางการพัฒนาโดยใช้ Open source โดยใช้ Open edX ซึ่งมีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ (ที่มา : https://open.edx.org/)

โดยแบ่งออกเป็น

LMS (Learning Management System) คือส่วนหน้าด้านของระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยทำหน้าที่ติดต่อกับผู้เรียน

CMS (Content Management System) คือส่วนที่ดูด้านหลังรายวิชาออนไลน์ มีหน้าที่ในการให้บริการเกี่ยวกับการสร้างและการพัฒนาคอร์สออนไลน์

By : ธัญญวีร์ รสมัย

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 940 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น